knapp operatorer

knapp bedrift

knapp privat


 

RIKS er en bredbåndsallianse med 14 lokale bredbånds-selskap i Midt-Norge. RIKS fremstår i dag som den største fiberutbyggeren i regionen, hvor det tilbys høykapasitets bredbåndstjenester til ca. 70 kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Snart 85.000 brukere nyter i dag godt av de investeringer som er utført i regi av RIKS-alliansen, og brukerne omfatter både offentlige etater, næringsliv og private.

Fellesnevneren for de fleste RIKS-selskapene er at de helt eller delvis er eid av kommuner/kraftselskaper i regionen. En av hovedgrunnene til etableringen av bredbåndsselskapene har vært - og er - å bidra til regional utvikling av både nærings-liv, befolkning og det offentlige rom gjennom utbygging av bredbånd i sine områder. Denne utbyggingen er helt essensiell for tilrettelegging av samfunnsutviklingen inkludert nærings- og boforhold hos de fleste av kommunene i regionen.

De enkelte RIKS-selskapene har en sterk posisjon og gode markedsandeler i sine områder med lokalkunnskap og nærhet til brukerne som noen av de unike fordeler. Hovedtjenestene som bredbåndsselskapene tilbyr er høyhastighets datatjenester, Internett, TV, video, IP-telefon og mobilt bredbånd.

I tillegg til bredbånd driver flere av selskapene andre verdiøkende tjenester for sine lokalområder, som web utvikling, datalagring, telebutikk, mobil, PC , alarm, overvåkningstjenester og support for alt dette og mer. Kort sagt er de fleste selskapene ofte de man henvender seg når man lurer på noe som har med internett, PC-er, mobil eller annet som hører til under tele- og databegrepene – og det er et stort område! Sagt på en annen måte – uten de lokale bredbåndsselskapene ”stopper” utkant-Norge!

Bredbåndsalliansen RIKS hovedfunksjon er å knytte sammen de lokale nettene til et regionsnett som videre knyttes sammen med nasjonale aktører under visjonen:

"RIKS skal være en dominerende leverandør av bredbåndsinfrastruktur og datatransport i regionen."

I tillegg har alliansen som formål å utnytte naturlige synergieffekter innenfor innkjøp, drift, support, tjenesteutvikling, salg og markedsføring av produkter og tjenester.

 © 2014 RIKS.NO