knapp operatorer

knapp bedrift

knapp privat


 

RIKS datatjenester

RIKS Internett

RIKS Internett tilbys både sammen med nasjonale operatører og som en regional RIKS IP transporttjeneste som går direkte mellom de sammenknyttede lokasjoner i regionen. Dette gjør at den regionale IP-kommunikasjonen får minimal latency (forsinkelse) og garantert kapasitet da den ikke rutes ut i det nasjonale IP-nettet via for eksempel Oslo.

Tjenesten er under stadig utvikling og vil bli tilknyttet de mest optimale Internett utvekslingspunkt ettersom den nasjonale Internettstrukturen fremtidsrettes.

RIKS Ethernet VLAN

RIKS Ethernet VLAN er en enkel, sikker og effektiv punkt til punkt og punkt til multipunkt transporttjeneste med overføringshastigheter opptil Gbit/s. Tjenesten benytter internasjonale standarder (Ethernet/IEEE 802.3) for tilknytning av sluttkundens utstyr. Datasikkerheten i nettene blir ivaretatt gjennom å separere hver enkelt aksess på lag 2.
Tjenesten tilbys på to måter:

  • EoIP - Ethernet over Internett (Lag3)
  • EoL2 - Ethernet over Lag 2

EoIP er en enkel og sikker punkt til multipunkt tjeneste med overføringshastighet på typisk 8-10 Mbit/s. Tjenesten nytter RIKS IP-transport i regionen og er viderekoblet ut i det nasjonale IP-nettet for lokasjoner utenfor. EoIP egner seg godt for bedrifter og lokasjoner med et middels behov for datakapasitet.

EoL2 har bedre kvalitet, lavere forsinkelse og mulighet for høyere båndbredde enn EoIP da det trengs mindre prosessering av data før sending og dataformatet er optimalisert for transportprotokollen (Lag 2).

Dette sammen med at EoL2 internasjonalt standardisert tilrettelegger for at offentlige og private datanettverk kan snakke sammen, og med større effektivitet som igjen muliggjør en nødvendig fornying og effektivisering av disse.

EoL2 egner seg godt for operatører, offentlige etater og kunder med behov for å levere/motta både middels og spesielt høykapasitets datatrafikk til og fra sine kunder.

Tjenesten kan kombineres med EoIP.
Prinsippskisse for RIKS Ethernet VLAN

prinsippskisse

RIKS Gbit/s punkt til punkt

RIKS Gbit/s t punkt til punkt er en tjeneste som tilbys både regionalt og nasjonalt sammen med samarbeidende fiberoperatører direkte mellom to lokasjoner. Tjenesten tilbys basert på transport over optiske kanaler på fiberforbindelser.

Dette gir mulighet til å sende store mengder data over lange strekninger - med uovertruffen ytelse til en svært konkurransedyktig pris.
Ved transmisjon på optiske kanaler overføres data med lysets hastighet uten forsinkende ledd imellom. Dette gjør at tjenesten passer svært godt for virksomheter med krav til høy overføringskapasitet og krav til minimal forsinkelse mellom lokasjonene. Dette er spesielt viktig for bransjer som ofte frakter store datamengder, som tjenestetilbydere, helsesektoren, datasenter og mediebransjen.
Tjenester basert på optiske kanaler gir en rekke fordeler:

  •     Stor stabilitet og høy tilgjengelighet.
  •     Kunden har full kontroll i valg av utstyr, kapasitet og overvåkning.
  •     Høy og dedikert kapasitet med mulighet for redundans.
  •     Minimal forsinkelse i nettverket.
  •     Høy datasikkerhet.
  •     Svært konkurransedyktige priser.

Prinsippskisse for RIKS Gbit/s punkt til punkt optiske kanaler

prinsippskisse-punkt-til-punkt

 © 2014 RIKS.NO